DYKTIGE LEDERE KJENNER VIKTIGHETEN AV
Å TRENE, OGSÅ SEG SELV!

Kurset retter seg mot deg som har gjennomført Effektiv lederstøtte 1, og som ønsker fordypning, trening og videreføring av de mest sentrale områdene i lederrollen. Kurset baserer seg på deltagernes praktiske situasjon og rolle i det daglige, samt arbeidsoppgaver og trening på de mest sentrale lederverktøyene. Erfaringsutveksling vil være en sentral del av kursets utvikling. Metodisk legges det opp til dialog, gruppearbeid samt trening individuelt og i plenum. Hovedlinjene i programmet er fastlagt, men vil variere noe fra kurs til kurs ut fra deltagernes ønsker og prioriteringer. Kurslederens rolle vil i hovedsak være ”pådriveren” og ”katalysatoren”.

FRA DIN HVERDAG!
Hvilke utfordringer sliter andre ledere med?
Hvordan gjennomfører jeg medarbeidersamtalen med størst utbytte for begge parter?
Hvordan lede andre jeg tidligere var kollega med?
Hva kan jeg delegere og hvordan være sikker på at….?
Hva med avvikling av medarbeidere, hvordan og når?
Hvordan håndtere ”uformelle ledere / sterke personligheter”?

Nå har du muligheten til


HVEM BØR GÅ PÅ KURSET?
Personer som har gjennomført Effektiv lederstøtte 1 eller som har tilsvarende basiskunnskaper som det kurset gir. 

KURSLEDER
Med allsidig ledererfaring og bakgrunn fra reklamebransjen har Bredo Mathiesen i mange år arbeidet som kommunikasjonsrådgiver og coach for ledere. Han har også lang erfaring som kursholder for åpne og bedriftsinterne kurs i ledelse. 

VELKOMMEN

 

Kontakt oss

Besøksadresse:
Gjerdrumsvei 12, 0486 Oslo
Tlf1:  220 90 220
Fax1:  220 90 219
Tlf2:  222 36 671
Fax2: 222 39 944
E-mail:planner@online.no

Postadresse:
Postboks 4618 Nydalen,
0405 Oslo Norway.


bredo@planner.no
leifharald@planner.no
perchristian@planner.no