Planners hoved-idè: 
Prosess som videreføring av utvikling.....

I organisasjonen og individuelt.

A/S Planner har utviklet et prosess-styringsverktøy som både motiverer og bevisstgjør, samtidig som det følger opp resultatene av de tiltak som settes i verk i utviklingen.

Dette er et analysesystem som involverer alle medarbeidere på alle nivåer, og sørger for at alle føler seg tilknyttet både organisasjonen og sin egen utvikling. I tillegg viser analysen at personlig utvikling og organisasjonsutvikling henger nøye sammen.

Hvis du ønsker å ha styring med organisasjon, egen utvikling, og i samsvar med dine omgivelser, både interne og eksterne, ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende presentasjon. 

Ring oss på 220 90 220, eller mail oss på leifharald@planner.no 
Spør etter Bredo eller Leif Harald.
Kontakt oss

Besøksadresse:
Gjerdrumsvei 12, 0486 Oslo
Tlf1:  220 90 220
Fax1:  220 90 219
Tlf2:  222 36 671
Fax2: 222 39 944
E-mail:planner@online.no

Postadresse:
Postboks 4618 Nydalen,
0405 Oslo Norway.


bredo@planner.no
leifharald@planner.no
perchristian@planner.no