Kurset retter seg mot deg som ønsker fordypning og videreføring av de mest sentrale områdene i kundesamarbeidet.


VÅR EGEN KVALITET
Bevisstgjøring via analyser, dialog og samarbeid.
Fra behov og mennesketype til praktisk Kundebehandling.
Kommunikasjonsmetodikk, gode spørsmål, smarte grep.
Relasjonsutvikling og teambygging som verktøy.
Fra vanskelige situasjoner og kunder via årsaks-sammenheng til løsning.

Etter kurset vil du;
  • Føle større trygghet på egen kvalitet i kundesamarbeidet
  • Se årsakssammenhenger i vanskelige kundesituasjoner
  • Ha trening i å styre kundesamtaler mer effektivt
  • Ha utdypet forståelse for ulike typer adferd
  • Kunne mer om teambygging og relasjonsutvikling

Med andre ord


HVEM BØR GÅ PÅ KURSET?
Personer som har gjennomført Effektiv kundekommunikasjon 1eller Effektiv lederstøtte 1, og som arbeider med helpdesk, brukerstøtte, call senter, kundemottak i salg og i ledelse. 

KURSLEDERE

Bredo Mathiesen har lang bakgrunn fra reklamebransjen og har i mange år arbeidet som kommunikasjonsrådgiver og leder av åpne og bedriftsinterne kurs.

Dagny Holte har arbeidet med mennesker innenfor serviceområdet i mange år og er en erfaren kursleder.

VELKOMMEN

Kontakt oss

Besøksadresse:
Gjerdrumsvei 12, 0486 Oslo
Tlf1:  220 90 220
Fax1:  220 90 219
Tlf2:  222 36 671
Fax2: 222 39 944
E-mail:planner@online.no

Postadresse:
Postboks 4618 Nydalen,
0405 Oslo Norway.


bredo@planner.no
leifharald@planner.no
perchristian@planner.no