Kurset retter seg mot deg som gjerne vil sikre deg at du når fram med dine ideer og tanker.
Om du er leder, spesialist eller privatperson, stilles du stadig oftere kravet om å ta ordet i grupper eller forsamlinger. Da er det greit å kunne gjøre det slik at andre både forstår og anerkjenner.
Kurset er basert på deltagernes faktiske situasjon og bakgrunn og tar hensyn til det. Viktigheten av å ha trygghet og engasjement står sentralt. Vi ser på regi, innhold og manusoppbygging samt forberedelser og gjennomføring psykisk og teknisk. Metoder er: Oppgaver, bevisstgjøring, gjennomgang av forutsetninger og teknikker, trening og evaluering. Video benyttes i noen grad.


FRA DIN HVERDAG!
Hvordan fange tilhørernes oppmerksomhet?
Hvordan bygger jeg et manus som slår an?
Hvordan unngår jeg de verste ”nervene”?
Hva skal med og hva skal ikke?
Hvilke hjelpemidler bør jeg bruke / ikke bruke?
Hva med humor?

Etter kurset vil du kunne;
  • Bygge opp en god og engasjerende presentasjon
  • Ha en større forståelse for hva som er viktig for mottakeren
  • Føle større trygghet i selve formidlingsfasen
  • Glede deg til neste presentasjon

Benytt muligheten til


HVEM BØR GÅ PÅ KURSET?
Alle som har noe å formidle, som andre kan dra nytte av. Kurset bør være obligatorisk for ledere og selgere i alle 

KURSLEDER
Bredo Mathiesen kommer fra reklamebransjen hvor hans viktigste oppgaver var å presentere ideer, kampanjer og prosjekter både i Norge og i utlandet. Han har også god erfaring som kommunikasjonsrådgiver og leder av åpne og bedriftsinterne kurs. 

VELKOMMEN
Kontakt oss

Besøksadresse:
Gjerdrumsvei 12, 0486 Oslo
Tlf1:  220 90 220
Fax1:  220 90 219
Tlf2:  222 36 671
Fax2: 222 39 944
E-mail:planner@online.no

Postadresse:
Postboks 4618 Nydalen,
0405 Oslo Norway.


bredo@planner.no
leifharald@planner.no
perchristian@planner.no